top of page

Miljö

qualify.png

Acudoc Fysiologlab AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015.

Ledningssystemet ska bidra till ständiga förbättringar inom miljöområdet och minska den negativa inverkan på miljön, klimatet och hälsan.

Vi arbetar aktivt för en långsiktig och hållbar miljö. Genom att ta miljöhänsyn vid val av material produkter, metoder och tjänster.  

arrow.png
bottom of page