top of page

Kvalitet

Acudoc  Fysiologlab AB med ackrediteringsnummer 10485 är ackrediterat av Swedac för provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Ackrediteringens omfattning

  • Arbetsprov

  • Ekokardiografi

  • Ultraljud Carotis

  • Långtids-EKG

  • Vilo-EKG

bottom of page