top of page

Kvalitet

Acudoc  Fysiologlab AB med ackrediteringsnummer 10485 är ackrediterat av Swedac för provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Ackrediteringens omfattning

  • Arbetsprov

  • Ekokardiografi

  • Långtids-EKG

  • Ultraljudsundersökning halskärl (carotis)

  • Ultraljudsundersökning artär ben

  • Ultraljudsundersökning venös insufficens ben

  • Stressekokardiografi

  • Vilo-EKG

  • Perifer cirkulationsutredning

  • Långtidsregistrering av blodtryck

bottom of page