top of page

Inför besöket

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service samt säkerställa patientsäkerheten ber vi dig ta med dig ett giltigt ID-kort, kallelsen samt aktuell läkemedelslista.

 

Om du behöver en tolk närvarande vid ditt besök 

vänligen kontakta oss i god tid på telefon 

08-42 50 54 50 så ordnar vi med detta.

green_phone.png
bottom of page