top of page

Våra fysiologiska undersökningar

Vilo EKG

EKG (elektrokardiogram) mäter hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger information om hjärtats rytm, frekvens och eventuella skador på hjärtmuskeln.

Långtids-EKG 24-72 h

Långtids-EKG är en metod som visar hjärtats elektriska aktivitet under längre tid och används bland annat vid utredning av hjärtklappning yrsel eller svimning.

Arbetsprov

Detta är en undersökning som syftar till att testa hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen samt rörelseorganen fungerar i samband med fysisk ansträngning. Arbetsprov kan bland annat ge viktig information om störningar i hjärtats rytm vid fysisk ansträngning samt förstärka eventuell misstanke avseende kärlkramp.

Ortostatiskt prov

Ortostatiskt prov innebär att man undersöker hur blodtrycket anpassar sig till en förändring av kroppsläget, till exempel när man reser sig från liggande till stående. 

Dygnsblodtrycksmätning

Undersökningen utförs för att utreda hur blodtrycket varierar under dygnet och relatera det till aktivitet under fritiden, på arbetet och under sömn. Det ger en säkrare bedömning av blodtrycket inför eventuell diagnos och behandling.

Ultraljud hjärta (ekokardiografi)

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning som utförs för att få fram information om hjärtmuskelns egenskaper, samt tryck och flödesförhållanden inom hjärtat. Den görs för att kunna bedöma hjärtats dimensioner, funktion och klaffarnas utseende

Stressekokardiografi

Stressekokardiografi är en undersökning där man kan se hur hjärtat fungerar under ökad belastning. Med hjälp av läkemedel ökar hjärtfrekvensen och under tiden registreras hjärtats arbete med ultraljud.

Spirometri (inkl. diffusionskapacitet)

Spirometri är en lungfunktionstest för objektiv bedömning av andningskapaciteten eller den samlade andningsförmågan. Mätningen sker på olika sätt beroende på vad som skall undersökas. För att få ut ett pålitligt resultat av undersökningen behövs en god medverkan.

Perifer cirkulationsutredning (PCU)

Perifer cirkulationsutredning är en metod för att undersöka blodcirkulationen i ben eller armar för att upptäcka eventuella blodflödeshinder.

Ultraljudsundersökning av halskärl (carotis)

En ultraljudsundersökning av halskärlen utförs för att se kärlväggarnas utseende, plackförekomst samt mätning av blodflöden för att kunna gradera eventuella förträngningar.

Ultraljudsundersökning av artär (arm och ben)

Ultraljudsundersökning av artärer utförs för att registrera om det finns eventuella väggförändringar i kärlen och/eller förträngningar i artärerna (pulsådrorna)

Ultraljudsundersökning av vener (arm och ben)

Ultraljudsundersökning av venerna utförs för att kartlägga eventuella orsaker till svullnad, hudförändringar, smärta, åderbråck, bensår eller oklara besvär från benen. Vi utreder t ex frågeställning djup ventrombos (blodpropp).

bottom of page