Våra fysiologiska undersökningar

Vilo EKG

EKG eller elektrokardiogram mäter hjärtats elektriska aktivitet i vila och ger information om hjärtats rytm och frekvens.

Långtids-EKG 24-72 timmar

Det är en metod som visar hjärtats elektriska aktivitet under flera dygn och används bland annat vid utredning av hjärtklappning, yrsel eller svimning.

24-timmars blodtryck

En 24-timmars blodtrycksmätning ger bra information om hur blodtrycket varierar i din hemmiljö och på arbetet. Det ger en säkrare bedömning av blodtrycket inför eventuell diagnos och behandling.

Arbetsprov

Detta är en metod som syftar till att testa hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen samt rörelseorganen fungerar i samband med fysisk ansträngning.

Ett arbetsprov utförs oftast med hjälp av en motionscykel där du får anstränga dig under noggrann övervakning av bland annat blodtryck samt hjärtats elektriska aktivitet.

Arbetsprovet kan bland annat ge viktig information om störningar i hjärtats rytm vid fysisk ansträngning samt förstärka eventuell misstanke avseende kärlkramp.

Spirometri

Ett lungfunktionstest för objektiv bedömning av andningskapaciteten eller den samlade andningsförmågan.

Perifer cirkulationsutredning (PCU)

Perifer cirkulationsutredning är en metod för att undersöka blodcirkulationen i armar och ben för att upptäcka eventuella blodflödeshinder. Patienten ligger på en brits och undersökaren kommer att mäta blodtrycket i armar, vrister och fötter. I vissa fall utförs även ett gångprov med hjälp av ett rullband. Efter gångprovet mäts blodtrycket igen i vristerna inför analys. 

Ven duplex

Undersökningen syftar till att kartlägga återflödet i benens vensystem för att till exempel utesluta djup ventrombos (blodpropp). 

Ultraljud halskärl (carotisduplex)

Metoden ger information om förändringar i kärlväggen och blodflödet i halskärlen.

Ultraljud hjärta

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtats storlek och funktion. Genom att använda en ultraljudsgivare kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta. Undersökningen tar ca 30 minuter och du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Under undersökningen får du ta av dig på överkroppen och lägga dig på vänster sida på en brits. Du får små elektroder på bröstet, som används för att vi ska kunna anpassa mätningarna till hjärtats rytm.

Resultatet skickas därefter till läkaren/verksamheten som remitterat dig till undersökningen.

Stress-eko

Stress-EKO (ekokardiografi) är en undersökning som tar reda på om hjärtat har syrebrist.