top of page
Sök

Kvalitetsansvarig Karin Lidberg: “Vår höga kvalitet genomsyrar hela verksamheten”

Vid Acudoc Fysiolab säkerställer Karin Lidberg att specialistmottagningen följer alla rutiner, lagar, avtal och de ackrediteringar som krävs för att bedriva kvalitativ vård med hög patientsäkerhet. Allt ifrån löpande dokumentation i händelse-, avvikelse- och miljöledningssystem enligt ISO-standard till dagliga kvalitetssäkringsrutiner ligger under Karins ansvarsområde.

– Mitt stora jobb är att bygga upp ledningssystemet, sätta rutiner och justera dem. Acudoc är en relativt nystartad klinik, vilket var en spännande utmaning och en av anledningarna till att jag tackade ja till tjänsten, säger hon.


Karin Lidberg, kvalitetsansvarig på Acudoc Fysiolab

Varför ska man som allmänspecialist remittera patienter till Acudoc Fysiolab?

– Vi jobbar med hög kvalitet och kompetens och är alltid tillgängliga för våra remittenter. Vi blir ofta kontaktade av dem för rådgivning, vilket vi verkligen välkomnar. Ett viktigt led i vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att våra svar ska vara tydliga och lätta att förstå.

 

Vilka fördelar erbjuder ni remitterade patienter? 


– För Acudoc är tillgänglighet viktigt, därför finns vi både norr och söder om Stockholm – i Nacka och i Jakobsberg. Vi har generösa öppettider och korta köer. Om väntetider skulle uppstå har vi även kvälls- och helgmottagning. Dessutom kan vi lätt trappa upp bemanningen vid behov, vilket vi gjorde under Covid-19-pandemin. Vår höga kvalitet genomsyrar hela verksamheten.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page