top of page
Sök

Välkommen Helena Löf, ny verksamhetschef för Acudoc

Framåtlutad, lyhörd och utvecklingsorienterad – så beskriver Acudocs nya verksamhetschef Helena Löf sig själv. Som affärsutvecklare och erfaren ledare ser hon fram emot att axla rollen i ett snabbväxande företag med hög medicinsk kvalitet.

 

Vad har du för bakgrund?

– Jag har drivit utvecklings- och förändringsprocesser mot tillväxt, effektivitet, lönsamhet och en mer kundorienterad verksamhet inom såväl offentlig som privat och idéburen sektor.


Porträtt av en blond kvinna i 40-årsåldern med svarta glasögon.
Helena Löf, verksamhetschef för Acudoc
Hur ser du på ditt uppdrag?

– Mitt uppdrag är att öka kännedom om Acudoc och deras kliniker, skapa tillväxt i samarbete och samråd med Region Stockholm men kanske även i andra regioner. Som snabbväxande företag med hög medicinsk kvalitet är det viktigt att vi etablerar oss där patientbehovet är som störst och där vi gör mest nytta. Internt handlar mitt uppdrag om att skapa stabila strukturer och en bra grund för att växa.

 

Hur är du som ledare?

– Jag tror på ett modernt ledarskap byggt på kommunikation och tillit. Samtidigt är jag ödmjuk inför att jag inte kan den kliniska delen av verksamheten, men jag är trygg i den höga medicinska kunnigheten som finns på Acudoc. Det jag kommer att bidra med är min kompetens som en utvecklingsorienterad ledare.

 

Vilka är dina styrkor?

– Mitt affärskunnande, att kunna översätta affärsmål till faktisk handling och implementering. Jag fokuserar på de viktiga frågorna genom att identifiera affärskritiska utmaningar, tillföra nya tanke- och arbetssätt och utmana till nya vägar.

 

Vad var det som lockade med chefsrollen på just Acudoc?

– Småskaligheten hos Acudoc som specialistklinik med hög specialiseringsnivå känns intressant. Att få arbetsleda och vara med att utveckla en snabbväxande specialistenhet lockade mig hit.

 

Vad är det första du kommer att göra som ny verksamhetschef?

– Jag kommer att boka in ett “lära känna-samtal” med alla medarbetare, höra vad de har för förväntningar och vad de önskar att jag bidrar med ur sina perspektiv. Utifrån en sammanfattning av det jag hört och sett kommer jag att skapa en målbild och ett körschema för vad jag ska fokusera på under de närmaste tre månaderna. Jag kommer också att gå bredvid det kliniska arbetet för att förstå patientresan och patienternas upplevelse av Acudoc.

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en verksamhetschef eller ledare?

– Ett harmoniskt team lägger grunden för tillväxt. Min absoluta målsättning med mitt ledarskap är att vara tydlig, rak och att det finns humor och värme. Det är lätt att ha massor av idéer, men förutsättningen för tillväxt och ökad kännedom är ett gott ledarskap, det är så man når de långsiktiga målen. Jag ser med stor glädje fram emot mitt uppdrag.


Comments


bottom of page