top of page
Sök

Spetskompetens inom hela spektrumet av hjärt-, kärl- och lungdiagnostik

Yosef Mobasseri är medicinskt ansvarig specialistläkare på Acudoc Fysiologlab. Han är också en av tre delägare och har varit med sedan starten för fyra år sedan. Verksamheten är i stark tillväxt och hans vision är tydlig:

– Sett till det stora inflödet av remisser är jag övertygad om att Acudoc inom tre år har dubbelt så många enheter, bredare upptagningsområde och fler specialistläkare inom hjärt-, kärl- och lungdiagnostik till våra kompetenta team.

 

Acudoc är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi som verkar på uppdrag av Region Stockholm. Vilken roll har ni i relation till primärvården?

– På vårdcentraler utreds patienter polikliniskt och då kan man som allmänläkare behöva hjälp med diagnosticering. Vi är en utredande mottagning med specialistkompetens inom hela spektrumet av hjärt-, kärl- och lungdiagnostik. Genom att remittera patienter till oss kan man vara trygg i att få korrekta bedömningar som hjälper patienten till rätt vård och behandling.


Yosef Mobasseri, medicinskt ansvarig specialistläkare
Vilka undersökningar är ni specialiserade inom? 

– Vi har spetskompetens inom bland annat ekokardiografi, långtids-EKG (Holter), arbetsprov och andra kärlundersökningar såsom DVT. Dessutom är vi Sveriges första och just nu enda Swedac-ackrediterade mottagning för stressekokardiografi, enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO/IEC 17025.

 

Varför ska man som allmänläkare remittera patienter till Acudoc?

–  Vi är lättillgängliga och har mycket kort väntetid. På så sätt slipper patienten vänta långa tider på att få sin diagnos, till skillnad från om de hade remitterats till sjukhus. På Acudoc tar vi emot akuta patienter inom ett dygn – DVT-patienter kommer in ofta samma dag som vi tar emot remissen – och ger ett korrekt diagnostiskt svar inom samma tidsrymd. Om vi ser ett behov kan vi göra tilläggsundersökningar utöver den frågeställning som finns i remissen. Vi har alltid tider avsatta för akuta besök och svarar i dessa fall omgående.

 

Är det enkelt att skriva en remiss till er?

– Remissförfarandet är okomplicerat, smidigt och effektivt, då remittenten både kan skicka och se svaret direkt i TakeCare. I varje svarsutlåtande finns direktnumret angivet till den läkare som utfört diagnostiken. Vi tar självklart även emot pappersremisser.

 

Centralt för Acudoc är att ni erbjuder utbildningar och föreläsningar för kunskapsöverföring till läkare och vårdpersonal i primärvården. Varför är det viktigt?

– Patientsäkerheten står alltid i centrum. Att utbilda våra kollegor i det vi är experter på innebär att fler patienter kan få rätt behandling utan att det dröjer för länge. 

 

Acudoc är i stark tillväxt och ni rekryterar löpande. Vilka är fördelarna med att jobba hos er?

– Det är ett familjärt företag där vi jobbar prestigelöst och nära varandra inom våra respektive yrkesområden. Här står man aldrig ensam, utan vi hjälps åt att lösa utmaningar. Dessutom är det givande att kunna ge så många patienter hjälp snabbt och se vad det ger konkret – vi har räddat många liv.


Fakta

Acudoc Fysiologlab är ackrediterade av Swedac enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Ackrediteringen omfattar:

  • Arbetsprov

  • Ekokardiografi

  • Långtids-EKG

  • Ultraljudsundersökning halskärl (carotis)

  • Ultraljudsundersökning artär ben

  • Ultraljudsundersökning venös insufficens ben

  • Stressekokardiografi

  • Vilo-EKG


Comments


bottom of page