top of page
Sök

Acudoc förstahandsvalet när Cityheart remitterar – “En lättillgänglig partner för hjärt/kärl- och lungutredningar”

När specialistläkarmottagningen Cityheart remitterar patienter för utredning av hjärt/kärl- och lungrelaterade sjukdomstillstånd är det Acudoc de oftast vänder sig till. Kvaliteten på undersökningarna och hög tillgänglighet väger tungt, menar Peter Lundin, verksamhetschef, med.dr. och specialist inom internmedicin och kardiologi vid Cityheart.


En manlig läkare i vit läkarrock vid datorn.
Peter Lundin, verksamhetschef vid Cityheart
Vid vilka sjukdomstillstånd remitterar ni patienter till Acudoc?

– Olika slags hjärt- och lungutredningar samt perifera cirkulatoriska utredningar. Det kan handla om patienter som söker för ont i bröstet, då remitterar vi dem till Acudoc för stress-EKO för att se om det finns kranskärlsproblem. Ett annat exempel är om patienten verkar ha hjärtarytmier, då kan vi skicka dem vidare för långtids-EKG. Ibland visar det sig att patienten behöver få en pacemaker eller exempelvis genomgå en ablation på akutsjukhus på grund av förmaksflimmer.


Vilka fler utredningar kan det handla om?

– Det kan handla om lungutredningar av patienter med astma och KOL. Om en patient verkar lida av fönstertittarsjuka kan vi remittera denne till Acudoc för en perifer cirkulationsutredning. Patienten kommer sedan tillbaka till oss och vid behov remitterar vi personen vidare till akutsjukhus för kärlkirurgi eller exempelvis ballongvidgning eller bypass-kirurgi på grund av kärlkramp.


Cityheart remitterar de flesta patienterna till Acudoc, vad är skälet till det?

– Det har utkristalliserat sig att de är effektivast i flera hänseenden. Deras undersökningar håller mycket hög kvalitet och vi kan alltid lita på undersökningssvaren. De skriver bra och utförligt och det går snabbt att få en tid för undersökning. Utöver tillgängligheten tycker jag även att vi har en trevlig dialog. Jag och mina kollegor kan ringa och diskutera patienter med Acudoc, det gör dem unika.


Hur ofta remitterar ni patienter dit?

– På Cityheart är vi tre högspecialiserade kardiologer med lång och gedigen erfarenhet, som alla har jobbat på universitetssjukhus. Vi känner oss trygga med Acudoc och remitterar tiotalet patienter dit varje dag.


Är remitteringen och mottagandet av svar från Acudoc enkel och smidig?

– Det är mycket smidigt att få svar i TakeCare. Acudoc har dessutom tillgång till Region Stockholms Bild- och funktionstjänst, BFT, vilket gör det möjligt att dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom regionen. Om en patient till exempel har genomgått en preoperativ utredning inför en klaffoperation kan kirurgerna på KI:s thoraxrond plocka upp bilderna från Acudoc på sin konferens. De får då en färdigutredd patient och kan ta beslut om åtgärder, vilket sparar mycket tid. Jag tror inte att någon annan klinik än Acudoc har den funktionen, så det är jättefint.

 

Hur upplever dina patienter kontakten med Acudoc?

– När de kommer tillbaka till oss efter utredning är återkopplingen att de har fått ett trevligt bemötande i fina lokaler.


Skulle du rekommendera Acudoc till andra kliniker inom samma specialistområde som Cityheart?

– Det skulle jag absolut göra. I nuläget tycker jag att det är den bästa kliniken i regionen.


Comments


bottom of page