top of page
Sök

Ackrediterad specialistmottagning – en trygghet för både remittent och patient

Som utredande mottagning utför Acudoc Fysiologilab högspecialiserad diagnostik med fokus på hjärta, lungor och kärl. Vi är Sveriges första Swedac-ackrediterade mottagning för stressekokardiografi, enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO/IEC 17025.

Här berättar vår biomedicinska analytiker Hamda Hassan om de undersökningar vi utför och om fördelarna för dig som remittent i öppenvården med att vända dig till oss.

 

Acudoc är Sveriges första och just nu enda ackrediterade mottagning för stressekokardiografi. Vad innebär det?

– Det är en kvalitetsstämpel som säkerställer att vi erbjuder god vårdkvalitet och patientsäkerhet. För våra remittenter innebär det en trygghet.


En kvinna i blå vårdkläder ler in i kameran
Hamda Hassan, biomedicinsk analytiker
Som specialistmottagning utför ni fördjupade undersökningar och diagnostik inomklinisk fysiologi. Vilka undersökningar kan det handla om?

– Vi utför bland annat:

• Stressekokardiografi med farmakologisk provokation, som används istället för arbetsprov när patienten av olika anledningar inte kan cykla. Stresseko är en icke invasiv undersökning som utförs främst för att utreda kranskärlsjukdomar.

Ultraljud av hjärtat när det finns en frågeställning om hjärtats pumpförmåga, storlek samt klaffarnas funktion.

• Långtids-EKG där vi mäter hjärtats rytm under ett eller flera dygn vid utredning av bland annat hjärtklappning, yrsel eller svimning.  

• Spirometri som är en lungfunktionsundersökning, där frågeställningarna kan vara bland annat astma eller kol.

• Duplex som är en ultraljudundersökning där vi undersöker kroppens olika kärl vid frågeställningar om bland annat tromb eller stenos i blodkärlen.

• Arbetsprov där vi utreder allt ifrån arytmidiagnostik och syncope/yrsel vid ansträngning till kranskärlsjukdomar.

 

Berätta om ditt uppdrag som biomedicinsk analytiker?

– Det är ett varierande och patientnära jobb, där jag utför allt ifrån stressekokardiografi till ultraljud av hjärtat, spirometri, arbetsprov, långtids-EKG med mera.

 
Vad är mest givande i din yrkesroll?

– Som BMA är jag en nyckelperson som bidrar till att våra patienter får korrekt diagnos och rätt behandling. Jag har jobbat på Acudoc Fysiolab i snart tre år, och att vara delaktig i att bygga upp en nyöppnad klinik är väldigt givande och lärorikt.

 

Varför ska man vända sig till Acudoc som remittent?

Vi ger tydliga remissvar som en del i patientsäkerheten, erbjuder direktkontakt med våra kliniska fysiologer via telefon, och delar gärna med oss av våra kunskaper. Dessutom har vi kort kötid och kan ta hand om våra patienter snabbt, oftast inom ett dygn.

 

Hur ser remitteringsprocessen ut?

– Som remittent kan man enkelt och snabbt remittera till oss elektroniskt via journalsystemet TakeCare, men självklart även med pappersremiss. Vår verksamhet bedrivs på uppdrag av Region Stockholm, vilket är ytterligare en kvalitetsstämpel.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page