Väntetider

Väntetid

1 vecka 

1 vecka

1 vecka

1 vecka

1 vecka

2 veckor

1 vecka 

1 vecka

Undersökning

Arbetsprov: 

Ekokardiografi:

Holter:

Kärl (artär):

Kärl (vener):

Spirometri:

PCU: 

Stress eko:

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas.

akut.png